No 2 (1986)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201186 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 2
Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Turussa, 10.-11.5.1986 = Soome-eesti keelevigade analüüsi seminar Turus 10.-11. mail 1986 

Toimittanut Päivi Rintala, Jüri Valge

Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 31
Turku: Turun yliopisto, 1986. 84 lk

ISBN 9516428886

Sisältö. Sisukord. Contents

Kalevi Wiik
Viron yhdeksäs vokaali
9–18

Hannu Remes
Suomen ja viron taivutusjärjestelmien vertailua
19–25

Jüri Valge
Eesti verbimorfoloogia õpetamisest ja õppimisest
26–39

Ago Künnap
Morfoloogilisi sõnastusvigu
40–43

Päivi Rintala
Suomen ja viron johto-opillisten erojen syistä 
44–68 

Tõnu Seilenthal
Koha väljendamise erinevusi soome ja eesti keeles
69–75

Peep Nemvalts
Leksikaalsemantilisi märkmeid soomlaste eesti keele asjus
76–84

Table of Contents