No 14 (2004)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:124615 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 14
Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa 3.–4. toukokuuta 2003

Toimittaneet Helena Sulkala ja Heli Laanekask

Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 23
Oulu: Oulun yliopistopaino, 2004. 70 lk

ISBN 951-42-7397-4

Sisältö. Sisukord. Contents

Riho Grünthal
Kuhu lähed, eesti keele õpetus?
1–7 

Heinike Heinsoo
Vaegpöördeliste verbide süntaks eesti ja soome keeles
8–19

Reet Kasik
Valimiskeel
20–26 

Harri Mantila
Viron murteiden ja paikannimien oppikirja
27–34 

Hannu Remes
Kaksi vuosikymmentä kontrastiivisia seminaareja
35–46 

Lembit Vaba
Miks punk ja tink?
47–57 

Mart Velsker
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tähendus
58–69 

Table of Contents