No 12 (2002)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201457 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 12
Soome-eesti kontrastiivseminar: 30.5.–1.6.2001, Kääriku

Toimetaja Reet Kasik

Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 19
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. 112 lk

ISSN 1406-0183

Sisältö. Sisukord. Contents

Eessõna
9–10

Mati Erelt & Matti Punttila
Vandumisest eesti ja soome moodi
11–20

Riho Grünthal
Vormihomonüümia ja muutuv keel
21–34

Margit Kuusk
Soome keel Tartu ülikoolis
35–40

Heli Laanekask
Koodivahetuse grammatikast Koidula kirjades Kreutzwaldile
41–56

Helle Metslang
-ki/-gi, ka ja nende soome kaimud
57–81

Triinu Palo
Soome ja eesti keele mitmussõnad ehk pluratiivid
82–95

Hannu Remes
Adjektiivien johdostyypit suomessa ja virossa
96–104

Seppo Suhonen
Kuidas määratleda lõuna-eesti keelelist staatust
105–112

Table of Contents