No 11 (2003)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201462 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 11
Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hirvensalon Rauhalan huvilassa 12.–13.5.2000

Toimittaneet Ellen Niit ja Ulla Palomäki

Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 71
Turku: Turun yliopisto, 2003. 102 lk

ISBN 951-29-2496-x

Sisällys. Sisukord. Contents

Reet Kasik 
Kuratiivsuse analüütiline väljendamine eesti keeles
9–17 

Heli Laaksonen 
Tavan adessiivi suomessa ja virossa
18–46 

Heli Laanekask
Yksi kirjoittaja, monta kieltä: koodinvaihto Lydia Koidulan kirjeissä Friedrich Kreutzwaldille
47–67 

Eve Mikone 
Milles väljendub ekspressiivsete sõnade deskriptiivsus
68–82 

Külvi Pruuli 
Piiblimotiiviide tähenduse avardumisest
83–90 

Ele Süvalep 
Keel, luule, tõlkimine. Betti Alveri luule tõlgitavusest ja tõlgetest soome keelte
91–102 

Table of Contents