No 10 (1999)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201436 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 10
Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Tampereella 14. toukokuuta 1998

Toimittaneet Lembit Vaba ja Heikki Hurtta

Folia Fennistica & Linguistica 23
Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1999. 108 lk

ISBN 951-44-4516-3

Sisältö. Sisukord. Contents

Alkusanat. Eessõna
Lembit Vaba & Heikki Hurtta 

Mati Erelt & Matti Punttila
Suomalais-ugrilaisten kielten reduplikaatiosta
3–12

Riho Grünthal
Eesti-Soome tõlgete põhiprobleeme ja salakarisid
13–28

Reet Kasik
Ajab segadusse: eesti ja soome keele leksikaalsetest erinevustest
29–38

Heli Laanekask
Ääremärkusi kirjavahetuste väljaandmise juurde
39–46

Helle Metslang
Soome konditsionaalivormide vastetest eesti keeles
47–60

Jaak Peebo
Kahetüvelisuse taandumisest hammas- ja tütar-tüüpi sõnades
61–74

Külvi Pruuli
Religioosse ja profaanse tekstitüübi käsitlemine õppetöös
75–82

Seppo Suhonen
Heikki Ojansuu eteläviron merkitsijänä
83–88

Ele Süvalep
Eesti luuleklassika ja soome üliõpilane
89–102 

Kaija Kuiri
Viron ja Tampereen Maia
103–104

Kiriusutelu Maia Väkramiga (usutlenud Lembit Vaba)
105–108

Table of Contents