No 1 (1985)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201182 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja
Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Mekrijärvellä 2.-3.5.1985

Toimittanut Hannu Remes

Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 24
Turku: Turun yliopisto, 1985. 82 lk

ISBN 9516427057

Sisältö. Sisukord. Contents

Ants Järv
Soome üliõpilaste eestikeelsetest kirjanditest
9–12

Peep Nemvalts
Eksimusi lauseehituses
13–15

Heldi Tamm
Ortograafilistest vigadest
16–20

Jüri Valge
Sagedasemaid käänamisvigu soome üliõpilaste eestikeelsetes kirjandites
21–27

Eino Koponen
Suomen ja viron objektista
29–37

Hannu Remes
Eräistä viron verbien taivutustyypeistä
38–51

Päivi Rintala
Eräät deverbaaliset substantiivityypit suomessa ja virossa
52–82 

Table of Contents