No 30 (2020)

In memoriam Kirsti Siitonen

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Joensuu)
Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Washington), 
Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2020
272 lehekülge, 9 artiklit

DOI: https://doi.org/10.5128/LV30
DIGAR: https://dea.digar.ee/publication/JVlahivordlusi

Table of Contents

In memoriam

Muistamme ja kaipaamme monipuolista ja valoisaa Kirsti Siitosta
Maisa Martin, Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso
PDF
4–7
Meenutame ja igatseme mitmekülgset ja helget Kirsti Siitost
Maisa Martin, Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso
PDF
8–10
Remembering and longing for our bright and resourceful friend Kirsti Siitonen
Maisa Martin, Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso
PDF
11–14
Suomalaiset ystävät muistelevat Mati Hintiä
Heikki Paunonen, Hannu Remes
PDF
15–25

Eessõna | Esipuhe | Editorial

Kolmekümnes juubelinumber. Mälestusi Lähivõrdluste teekonnalt, mõtteid keele õppimisest, õpetamisest
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
31–32
Kolmaskymmenes juhlanumero. Muistoja Lähivertailujen taipaleelta, mietteitä kielen oppimisesta, opettamisesta ja ymmärtämisestä
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
33–34
Celebrating 35 years and 30 volumes of “Close Comparisons”. Memories of our past and of our dear colleagues, reflections on teaching, learning and understanding languages
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
35–36

Mälestusi | Muistoja | Reminiscences

Suomen ja viron kieliopillinen vertailu – joitakin muistoja ja niiden herättämiä ajatuksia
Heikki Paunonen
PDF
37–44
Kielisillan rakentamista 1980-luvulla – Lähivertailua ja Lähivertailuja
Hannu Remes
PDF
45–56

Artiklid | Artikkelit | Articles

Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu
PDF
57–88
Satu Grünthal, Kersti Lepajõe
PDF
89–123
Mare Kitsnik, Monika Sooalu
PDF
124–154
Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen
PDF
155–186
Hannu Remes
PDF
187–206
Mikael Varjo, Hanna Jokela
PDF
207–242
Isabel Zins
PDF
243–272