Tapaustutkimus monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosesseista: Näppäilyntallennus apuna sanastokeskittymien tunnistamisessa

Maarit Mutta, Päivi Laine

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV32.04

Artikkeli käsittelee monikielisten kirjoittajien kirjoittamisprosessien sujuvuutta. Oppijakorpuksen keräämiseen ja analysointiin käytimme graafiteoriaan perustuvaa näppäilyntallennusohjelmaa GenoGraphiX-Log (GGXLog), jonka visualisointityökalut tarjoavat uuden lähestymistavan kirjoitusprosessin sujuvuuden analysointiin. Koko aineisto koostuu 21 yliopistoopiskelijan kirjoittamasta suomenkielisestä (L1) ja ranskankielisestä (L2) mielipidekirjoituksesta. Tässä tapaustutkimuksessa keskitymme kuitenkin vain kolmen opiskelijan kirjoitusprosesseihin ja kirjoittajaprofiileihin. Tulokset osoittavat, että kirjoitusprosessien visualisoinnin avulla pystymme tunnistamaan ja havainnollistamaan sujuvaa kirjoittamista edustavia purskeita yksityiskohtaisemmin. Lisäksi kirjoittajan tuottamat purskeet ja sanastokeskittymät voivat paljastaa kirjoittajien yksilöllisiä kirjoittajaprofiileja niin L1- kuin L2-kirjoituksessa. Tulokset auttavat parantamaan pedagogisia käytäntöjä eri koulutusympäristöissä. Lisäksi kirjoitus prosessien analyysi antaa oppijoille mahdollisuuden tunnistaa oman kirjoittajaprofiilinsa.

***

A case study of multilingual writers’ writing processes: Using keystroke logging to identify formulaic sequences


This article deals with the fluency of multilingual writers’ writing processes. To collect and analyze the learner-corpus of our case study, we used the graph theory-based keystroke logging software GGXLog, whose visualization functions provide a new approach to the analysis of writing process fluency. The material consists of three writings in Finnish (L1) and French (L2) written by university students. In this article, we focus on the writing processes and profiles of these three students, especially regarding their bursts and formulaic sequences during the writing process. The results show that the statistics and visualization allow us to identify and illustrate bursts of fluent writing in a more detailed way. Furthermore, sequences of fluent writing can reveal the patterns of individual writer profiles, which increases the knowledge of L1 and L2 writing processes. The results in L2 writing are closely related to students’ proficiency level. These results can contribute to enhancing pedagogical practices in different educational settings.


Keywords


kirjoittajaprofiilit; näppäilyntallennusohjelma; sujuvuus; visualisointi; pedagoginen työkalu; kieltenopetus; writer profiles; keystroke logging; fluency; visualisation; pedagogical tool; language teaching

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/556

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Maarit Mutta, Päivi Laine

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290