Mutual intelligibility of Finnish and Estonian vocabulary

Hanna-Ilona Härmävaara, Charlotte Gooskens

Abstract


This paper reports on an investigation on Finnish-Estonian mutual intelligibility carried out by means of a word translation task among 307 Finnish and 118 Estonian participants. The results confirm previous findings by Kaivapalu (2015) that both in the spoken and in the written mode Estonians understand isolated words in Finnish better than Finns understand isolated words in Estonian. Older participants performed better than younger participants. 

Many of the participants had at least some previous exposure to the test language and were therefore familiar with some words and sound correspondences. However, we were also interested in testing how well speakers of the two languages could understand the other language purely on the basis of the similarity of the languages. We therefore separately analyzed the data produced by a subset of participants with no or little exposure to the test language. The results were still asymmetric, but only in the spoken mode. We looked at various linguistic and non-linguistic factors that could explain why some cognates are more easily recognized than others. 

To put our results into perspective, we compared them to the results of the similar experiments involving 70 Germanic, Romance and Slavic language combinations. 


Keywords


mutual intelligibility; asymmetric intelligibility; Estonian; Finnish; cognancy

Full Text:

PDF

References


Alvre, Paul, Raul Vodja 1993. Pulma poikineen: virolais-suomalainen vertailusanakirja. Porvoo: Wsoy.

Asu, Eva Liina, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras 2016. Eesti keele hääldus [‘The pronunciation of the Estonian language’]. Eesti keele varamu 2. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Bahtina, Daria, Jan D. ten Thije 2012. Receptive multilingualism. – Carol A. Chapelle (Ed.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. John Wiley and Sons. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1001

Berthele, Raphael 2008. Dialekt-Standard Situationen als embryonale Mehrsprachigkeit. Erkenntnisse zum interlingualen Potenzial des Provinzlerdaseins. – Sociolinguistica 22 (1), 87–107. https://doi.org/10.1515/9783484605299.87

Björklöf, Sofia 2012. Viron rantamurteen länsiryhmän sanaston alkuperä suomalaislainojen valossa [‘The origins of the vocabulary in Eastern Coastal dialect in the light of Finnish loanwords’]. Master’s thesis. University of Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012121410304

BNC Consortium 2007. BNC: The British National Corpus, Version 3, BNC XML Edition Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium distributed by http://www.natcorp.ox.ac.uk/.

Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2000. Eesti keele käsiraamat [‘Handbook of Estonian’]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

European Commission 2012. Special Eurobarometer 386. Europeans and their Languages.

Gooskens, Charlotte, Wilbert Heeringa 2014. The role of dialect exposure in receptive multilingualism. – Applied Linguistics Review 5 (1), 247–251. https://doi.org/10.1515/applirev-2014-0011

Gooskens, Charlotte, Vincent van Heuven 2017. Measuring cross-linguistic intelligibility in the Germanic, Romance and Slavic language groups. – Speech Communication, 89 (May), 25–36. https://doi.org/10.1016/j.specom.2017.02.008

Gooskens, Charlotte, Vincent J. van Heuven, Jelena Golubović, Anja Schüppert, Femke Swarte, Stefanie Voigt 2018. Mutual intelligibility between closely related languages in Europe. – International Journal of Multilingualism 15 (2), 169–193. https://doi.org/10.1080/14790718.2017.1350185

Grünthal, Riho 2009. Suomen kielen vaikutus viron kieleen [‘Finnish influence on Estonian language’]. – Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen, Päivi Pahta (Eds.). Kielet kohtaavat. Tietolipas 227. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 231–263.

Heinonen, Maria 2015. “Koska virossa kaikki on nurinkurin”. Käännöstesti eräiden luettujen ja kuultujen vironkielisten sanojen ymmärtämisestä suomen kielen pohjalta [‘“Because everything in Estonian is backwards” – A translation test of understanding certain read and listened Estonian words on the basis of Finnish language’]. Pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopiosto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20150086

Häkkinen, Kaisa 1990. Mistä sanat tulevat? Suomalaista etymologiaa [‘Where do words come from: Finnish etymologies’]. Tietolipas 117. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Härmävaara, Hanna-Ilona 2013. Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina [‘Cross-linguistic similarities as a resource of multilingual interaction between Finns and Estonians’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 60–88. https://doi.org/10.5128/LV23.03

Härmävaara, Hanna-Ilona 2014. Facilitating mutual understanding in everyday interaction between Finns and Estonians. – Applied Linguistics Review 5 (1), 211–245. https://doi.org/10.1515/applirev-2014-0010

Härmävaara, Hanna-Ilona 2017. Official language policy as a factor for using receptive multilingualism among members of an Estonian and a Finnish student organization. – Maarja Siiner, Kara D. Brown, Kadri Koreinik (Eds.). Language Policy Beyond the State. Springer, 201–221. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52993-6_11

Härmävaara, Hanna-Ilona (forthcoming). Building the bridge in interaction – receptive multilingualism among Finns and Estonians. PhD thesis. University of Helsinki.

Härmävaara, Hanna-Ilona, Maria Frick 2016. Handling linguistic asymmetries by bilingual punning in conversations among speakers of cognate languages. – Sebastian Knospe, Alexander Onysko, Maik Goth (Eds.). Crossing Languages to Play with Words: Interdisciplinary Perspectives. Berlin: DeGruyter, 113–134. https://doi.org/10.1515/9783110465600-008

Kaivapalu, Annekatrin 2015. Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria [‘Mutual intelligibility of Estonian and Finnish context-free words and texts: linguistic determinants, comprehension process and symmetry’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11, 55–74. https://doi.org/10.5128/ERYa11.04

Kaivapalu, Annekatrin, Maisa Martin 2014. Symmetry of similarity: Definition, perception, measurement: Finnish and Estonian noun morphology as a testing ground. – Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Maria Kok (Eds.). Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Cambridge: Cambridge Scholars, 283–318.

Kaivapalu, Annekatrin, Pirkko Muikku-Werner 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen vironoppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta [‘Receptive multilingualism : how Finnish as a first language helps learners to understand Estonian?’]. – Lähvõrdlusi. Lähivertailuja 20, 68–97. https://doi.org/10.5128/LV20.03

Kuusk, Margit 1999. Suomi selväksi. Soome keele õpik [‘Learning Finnish: textbook’]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kürschner, Sebastian, Charlotte Gooskens, Renée van Bezooijen 2009. Linguistic determinants of the intelligibility of Swedish words among Danes. – Computing and Language Variation: International Journal of Humanities and Arts Computing 2 (1–2), 83–100. https://doi.org/10.1017/UPO9780748641642.006

Laakso, Johanna 2001. The Finnic Languages. – Östen Dahl, Maria Koptjevskaja-Tamm (Eds.). Circum-Baltic Languages, Volume 1: Past and Present. Studies in Language Companion Series 54. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 179–212. https://doi.org/10.1075/slcs.54.09laa

Laalo, Klaus 1992. Huvitav lugu – kiinnostava juttu: suomen ja viron välinen sanaston riskiryhmä ja sen taustaa [‘Risk words between Finnish and Estonian and their background’]. Suomi 164. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mark, Marta 2014. Eesti õpilaste soome üksiksõnade mõistmine [‘Understanding Finnish words by the Estonian students’]. Bachelor’s thesis. Tallinn: University of Tallinn.

Muikku-Werner, Pirkko 2013. Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta [‘ Understanding Estonian texts on a Finnish language base’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 210–237. https://doi.org/10.5128/LV23.09

Muikku-Werner, Pirkko, Maria Heinonen 2012. Lumesadu – ‘tarina’ vai ‘lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa [‘ "Lumesadu" - 'tarina' or 'lumikasa' or something completely different? How Finnish senior high school students try to recognise Estonian words’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 157–187. https://doi.org/10.5128/LV22.06

Paajanen, Ilona, Pirkko Muikku-Werner 2012. Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä [‘"Tee on kitsas" - is 'tea bitter' or are you 'penny-pinching'? Finnish students comprehending Estonian’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 219–258. https://doi.org/10.5128/LV22.08

Pajusalu, Renate, Merja Hietaharju, Viive Taro, Kai Yallop 1999. Keelesild. Viron kielen oppikirja [‘A bridge between Estonian and Finnish: Textbook’]. Helsinki: Otava.

Remes, Hannu 2009. Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa [‘Forms in contrast: Contrastive inflection in Finnish and Estonian’]. Oulu: Oulun yliopisto.

Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters LTD.

Verschik, Anna 2012. Practicing Receptive Multilingualism: Estonian-Finnish communication in Tallinn. – International Journal of Bilingualism 16 (3), 265–286. https://doi.org/10.1177/1367006911426465

Wirén, Ulvi 2008a. Hääd pulmapäeva ja yli 1000 muuta viron kielen riskisanaa [‘1000 Risk words between Finnish and Estonian’]. Helsinki: Gummerus.

Wirén, Ulvi 2008b. Huvittavat raamatut ja lähes 2000 muuta viron ja suomen riskisanaa [‘2000 Risk words between Finnish and Estonian’]. Helsinki: Gummerus.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV29.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Hanna-Ilona Härmävaara, Charlotte Gooskens

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290