Suomen kielen U-verbit taitotason indikaattorina

Kirsti Siitonen, Maisa Martin

Abstract


Artikkelin lähtökohtana on kysymys lingvistisistä indikaattoreista eri funktionaalisia kielitaitotasoja osoittamassa. Tutkimuskohteena ovat suomen kielen U-verbit, joiden on aiemman tutkimuksen perusteella todettu tuottavan ongelmia hyvin edistyneillekin suomenoppijoille. U-verbit ovat intransitiivisia verbijohdoksia, joiden kantaverbeillä on tavallisesti A-vartalo, esim. vaihtaa > vaihtua ja jatkaa > jatkua. U-verbit voivat olla esimerkiksi refleksiivisiä tai automatiivisia. Automatiivisuudella tarkoitetaan, että jotakin tapahtuu ei-intentionaalisesti tai ilman elollista agenttia.

Aineistona ovat otokset kolmesta suomenoppijoiden korpuksesta: 12–16-vuotiaiden koululaisten kirjoitelmista (EVK:n tasoilta A1–B2), Yleisten kielitutkintojen testeistä (tasot A1–C2) ja maisteriopiskelijoiden akateemisista kirjoitelmista (tasot B2–C2). A- ja U-verbiparit (42 paria) on kerätty yhteensä n. 182 000 saneen aineistosta.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.13

Keywords


ilmaisun tarkkuus; kielitaidon tasot; kielitaidon tason indikaattori; U-verbit

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Kirsti Siitonen, Maisa Martin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290