Värvingupartiklite kujunemisloost: saksakeelsete partiklite doch, wohl ning ja eestikeelsed vasted

Janika Kärk

Abstract


Uurimus keskendub värvingupartiklite ajaloolis-võrdlevale analüüsile. Otsitakse vastust küsimusele, kas värvingupartiklid on eesti keeles oma ilming või arenenud saksa keele mõjul, kus need on kujunenud adverbidest leksikaalse tähenduse pleekumise ja uue tähendusvarjundi lisandumise teel. Artiklis vaadeldakse eestikeelsete partiklite kujunemist saksa keele taustal. Uuritav ajavahemik hõlmab sada aastat (1632–1732), tekstidena kasutatakse saksa pastorite kirja pandud käsiraamatuid, dialooge ja kiriklikke tekste, mis on kättesaadavad nii eesti kui ka saksa keeles. Saksakeelsete partiklite doch, wohl, ja ning nende eestikeelsete vastete võrdlemisel selgub, et tegemist on pigem kasutusmalli kopeerimise kui otsese laenamisega.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.05


Keywords


saksa keele mõju eesti keelele; laensõnad; värvingupartiklid; eesti keel; saksa keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Janika Kärk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290