Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen opetuskäytänteiden ergonomiasta S2-opetuksessa

Maria Kok

Abstract


Artikkeli käsittelee kahta ongelmalliseksi osoittautunutta verbien tempusnimitystä, perfektiä ja imperfektiä. Tarkastelen kirjoituksessani nimitysten välittämää informaatiota, jota vertaan S2-oppikirjoissa aikamuotojen käytöstä annettuun tietoon. Kriittisen katsauksen tavoitteena on osoittaa harhaanjohtavien termien haitta ja hyvän metakielen tarve sekä myös pohtia keinoja virheellisten nimitysten korjaamiseksi. Teoreettisena viitekehyksenä on työolosuhteita, työvälineitä ja työtapoja tutkiva ergonomia. Koska kielen opetus ja opiskelu ovat työtä ja metakieli on työväline, jolla opettaja ja opiskelijat yhdessä työskentelevät, on käytettävän termistön ammatillinen ja käytännönläheinen arviointi tarpeen.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.04

Keywords


S2-opetus; imperfekti; perfekti; terminologia; aspekti; kognitiivinen ergonomia

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Maria Kok

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290