Produktiivisen (morfo)syntaksin indeksi lapsen kielen kompleksisuusmittarina

Lea Nieminen

Abstract


Kompleksisuuden voi katsoa olevan yksi lapsen kielen tutkimuksen keskeisiä kiinnostuksenkohteita, sillä kielen kehittymiseen tuntuu implisiittisesti kuuluvan ajatus siitä, että se on samalla jonkinasteista monimutkaistumista ja monipuolistumista, toisin sanoen eri osajärjestelmien kompleksoitumista. Tähän ilmiöön ja sen variaatioon on pyritty pääsemään käsiksi erilaisilla tutkimusmenetelmillä. 

Seuraavassa käsittelen ensin produktiivisen syntaksin indeksin perusperiaatteita ja sen tulosten antamia näkökulmia kielenainekseen. Otan lyhyesti esille myös muutosprosessin, joka käytiin läpi, kun englanninkielinen mittari muutettiin suomenkieliseksi. Suomalaisversio poikkeaa jonkin verran alkuperäisestä mittarista ja voisi näin toimia esimerkkinä, jos mittari muokattaisiin läheisten sukukieltemme tarpeisiin. Yksityiskohtainen kuvaus muutosprosessista sekä opastus sen käyttöön on luettavissa Niemisen ja Torvelaisen (2003) artikkelista. Lopuksi paneudun tämänkertaiseen pääteemaani eli kompleksisuuteen ja erityisesti siihen, minkälaista kompleksisuuskäsitystä IPSyn edustaa. 

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV17.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Lea Nieminen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290