Mikä on vaikea ja mikä ei. Suomen nominivartaloiden morfofonologisesta kompleksisuudesta

Annekatrin Kaivapalu

Abstract


Viime aikoina ovat monen tieteenalan tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi nousseet ilmiöiden kompleksisuuteen liittyvät kysymykset. Kielitieteessä, varsinkin kielten typologisessa tutkimuksessa, keskustelu sai alkuunsa McWhorterin (2001) ehdottamasta menetelmästä kielten kieliopillisen kokonaiskompleksisuuden mittaamista varten ja hänen sen perusteella esittämästään väitteestä, että kreolikielten kieliopit ovat rakenteeltaan vähemmän kompleksisia kuin tuhansia vuosia vanhat kielet. Keskustelun jatkumisen myötä (esim. Kusters & Muyseken 2001) kieliopillista kokonaiskompleksisuutta ja eri kielellisten ilmiöiden kompleksisuutta on ryhdytty käsittelemään yleisemmästä näkökulmasta. Keskustelu on myös laajentunut typologisen tutkimuksen ulkopuolelle, muun muassa kielen omaksumisen tutkimukseen, jossa se on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä. Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/298

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annekatrin Kaivapalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290