Suomen ja viron johdostyyppien suhteista

Hannu Remes

Abstract


Sekä suomen että viron tavallisimmat sananmuodostuskeinot ovat yhdistäminen ja johtaminen. Johto-oppi on alue, johon kielenopetus ei ole kovinkaan paljon kiinnittänyt lähisukukielen sanaston omaksumisessa huomiota. Kuitenkin suomalaisia ja virolaisia helpottaa toistensa kielten opiskelussa monien yhteisten johdostyyppien esiintyminen, mutta toisaalta ongelmia saattavat aiheuttaa äidinkielelle vieraat tyypit. Aina eivät sitä paitsi johtosuhteet eikä tuttujenkaan johdinten käyttö ole kielten kesken samanlaisia.

Artikkelissa tarkastellaan suomen ja viron kirjakielten johdostyyppien suhteita. Naapurikielten opiskelussa on nomini- ja verbijohdosten osalta otettava huomioon useita seikkoja. Silloinkin kun kielissä esiintyy samalla johtimella muodostettavia sanoja, eivät johdosten merkitykset ole läheskään aina samanlaiset. Yhteisen johtimen käytössä saattaa myös olla sanaluokkakohtaisia eroja, ja johtimen käytön laajuus vaihtelee kielittäin.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.11


Keywords


kontrastiivinen tutkimus; derivaatio; johdostyypit; johtimet; suomi; viro

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Hannu Remes

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290