Journal Sponsorship

Publisher

Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ) on asutatud 2004. a kevadel, et ühendada üksikisikuid ja asutusi, kes tegutsevad rakenduslingvistika paljudes valdkondades ja soovivad kaasa aidata nende alade edendamisele Eestis.
Ühingu ingliskeelne nimi on Estonian Association for Applied Linguistics (lühend EAAL).

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja is published by Estonian Association for Applied Linguistics (EAAL). 
Founded in 2004, EAAL is a professional organization of individuals and institutions interested and active in applied linguistics research. Membership is open to all those with a professional and/or research interest in issues that have to do with (Estonian) language.

www.rakenduslingvistika.ee

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

Sponsors

Ajakirja väljaandmist on toetanud ja rahastanud järgmised asutused: