Journal History

Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ) kirjastab ajakirja alates 2010. aastast, kui ilmus 19. number.

Lähivõrdluste-sari on pika traditsiooniga eesti-soome võrdleva uurimise kogumik. Varasemad 18 köidet on ilmunud juhuaegadel alates 1985. aastast eri Soome ülikoolide ja 2000. aastatel ka Tartu (2001) ja Tallinna (2006) ülikoolide sarjades. Sarja ümber koondus uurimistöö rõhuasetusega sugulaskeelte kontrastiivsel ja keele omandamise uurimisel. Kümnendi lõpus sattus väljaande jätkumine ohtu, ennekõike ebaühtlaste publitseerimisvõimaluste tõttu mõlema riigi ülikoolides. Samas olid sarja väljaanded väga nõutud nii Eestis kui Soomes, nii uurimis- kui õppetöös kasutamiseks. 

2008. aastal arutati LV tulevikku Eesti ja Soome ülikoolide esindajate ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatusega ning jõuti kokkuleppele, et alates 19. numbrist jätkab väljaanne ilmumist ERÜ lingvistikaajakirjana kakskeelse nimetusega Lähivõrdlusi. Lähivertailuja. Sarja peatoimetaja on Annekatrin Kaivapalu.

Alates 2024. aastast on Lähivõrdluste-sarja peatoimetaja Hanna-Ilona Härmävaara.