Author Details

Viilukas, Triinu, Universität Wien / University of Vienna, Austria

 • No 32 (2022) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Uurimusi arenevast keeleoskusest ja keelte võrdlusi
  Details  PDF
 • No 32 (2022) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Kehittyvän kielitaidon tarkastelua ja kielten vertailua
  Details  PDF
 • No 32 (2022) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Questions of developing language skills and contrastive linguistics
  Details  PDF
 • No 33 (2023) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Soome-ugri keelte õppimise, õpetamise, kasutuse ja võrdluse mitmeid tahke
  Details  PDF
 • No 33 (2023) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Suomalais-ugrilaisten kielten oppimisen, opettamisen, käytön ja vertailun monia tahoja
  Details  PDF
 • No 33 (2023) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  The various facets of learning, teaching, using, and comparing Finno-Ugric languages
  Details  PDF