Author Details

Viilukas, Triinu, Estonia

 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Rakenduslik soome-ugri keeleteadus: traditsioonid muutuste ajas
  Details  PDF
 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Soveltava suomalais-ugrilainen kielitiede: perinteitä muutosten ajassa
  Details  PDF
 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Finno-Ugric applied linguistics: Keeping the tradition in an era of changes
  Details  PDF