Märkamatu keeleõppe metoodika

Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV33.08

Keeleõppes mängib olulist rolli keelekeskkond: keele omandamine on sageli efektiivsem ja motiveerivam väljaspool klassiruumi, sest võimaldab õpitava keele kasutamist tegelikes kasutusolukordades, lisades suhete loomise ja võrgustumise aspekti, mis aitab kaasa lõimumisele. Keeleoskuse arendamisel pakuvad tuge vabaajategevused, näiteks harrastusringid või trennid, mis võimaldavad nii leida keelekeskkonda kui ka suhelda sarnaste huvidega inimestega. Ometi kasutatakse seda võimalust vähe: harrastustegevus on Eestis üpris segregeeritud (Kukk jt 2018: 299). Aastatel 2019–2022 viisime TLÜ-s läbi ELU projekti ”Märkamatu keeleõpe”, mille eesmärk oli näidata, kuidas mingi huvipakkuva tegevuse käigus märkamatult keelt õppida, samas tahtsime tutvustada tänapäevast lähenemist keeleõppele ning emakeelekõneleja rolli keeleõppija toetamisel ja Eesti ühiskonda lõimimisel. Projekti tulemusena valmis siinses artiklis tutvustatav märkamatu keeleõppe metoodika, anname ülevaate selle väljatöötamisest ja katsetamisest. Metoodikat saavad kasutada ringijuhendajad ja treenerid, kelle juhendatavate hulgas on muukeelseid õppijaid.

Unnoticeable language teaching methodology 

Language acquisition is often more effective and motivational outside the classroom, as it allows the use of the target language in real life situations adding the aspect of relationship building and networking. A good way to improve one’s language skills is through leisure activities as it provides an opportunity to communicate with people with similar interests in a target language environment. However, in Estonia recreational activities are quite segregated.

Within an interdisciplinary project course at Tallinn University the project "Unnoticeable Language Learning" (ULL) was carried out in 2019–2022. The main objective of the project was to develop a new language teaching strategie, which can be used to teach and learn Estonian unnoticeably in the course of some gripping recreational activity. The project also aimed to propagate the modern approach to language learning and increase native speakers’ consciousness in supporting language learners and to indicate the importance of non- and informal language learning.Keywords


eesti keel teise keelena; vabaõpe; kogemusõpe; käsutäitmismeetod; loomulik lähenemine; ülesandepõhine keeleõpe; LAK-õpe; huviharidus; language environment; non-formal language learning; informal language learning; total physical response; natural approach

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV33.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290