”Terhveisiä ja toivemysiikkiä meänkielelä, ruottiksi ja suomeksi”. Monikielisiä käytänteitä vähemmistökielisessä Meänraatiossa

Jaana Kolu

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV33.03

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Norrbottenin alueella toimivan Meänraatio-kanavan toimittajien käsityksiä meänkielestä, monikielisyydestä ja monikielisistä käytänteistä. Viite kehyksenä on vähemmistökielinen radiokanava ja erityisesti sen Finnmix-ohjelma, jota lähetetään kolmella kielellä: meänkielellä, ruotsiksi ja suomeksi. Monikielisyyttä ja monikielisiä käytänteitä tarkastellaan artikkelissa Ruotsin kansallisen vähemmistökielen, meänkielen, näkökulmasta. Tutkimus perustuu sekä etnografiseen että vuorovaikutukselliseen aineistoon. Etnografinen aineisto koostuu Meänraation toimittajien yhteishaastattelusta sekä tutkijan Finnmix-lähetyksistä tekemistä havainnoista ja niistä tehdyistä lokikirjamerkinnöistä, vuorovaikutuksellinen aineisto taas Finnmix-lähetyksien tallenteista ja niistä tehdyistä litteroinneista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiolingvistinen monikielisyystutkimus, ja se pohjautuu erityisesti translanguaging-teoriaan, jossa tutkimuksen kohteena ovat monikieliset käytänteet. Finnmix-ohjelman tärkein monikielinen käytänne on limittäiskieleily eli useamman kielen käyttäminen samassa keskustelussa. Limittäiskieleilyn tilanessa ylitetään kielirajat ja neuvotellaan jatkuvasti kielellisistä merkityksistä.

Multilingual practices in the minority language radio Meänraatio

The aim of the study is to explore how multilingualism and multilingual language practices are perceived by radio journalists working in Meänraatio, the Meänkieli-language channel of the Swedish Radio Norrbotten. (Meänkieli, earlier also known as Tornedalian Finnish, is an autochthonous language of Northern Sweden and now officially acknowledged as a national minority language.) Multilingualism and multilingual practices are examined in particular from the perspective of Meänkieli in the multilingual radio programme Finnmix, but also in the Meänraatio channel, Tornedalen and the Swedish society in general. In addition, the study explores the multilingual practices of hosts and listeners in the Finnmix broadcasts. The study is based on both ethnographic and interactional data. The former consists of a group interview with radio journalists working for Meänraatio, and of the author’s observations and logbook notes of Finnmix radio broadcasts, while the interactional data consist of recordings and transcriptions of Finnmix radio broadcasts. The theoretical framework of the study is sociolinguistic research on multilingualism, based in particular on translanguaging theory, which focuses on multilingual practices.


Keywords


Tornionjokilaakso; translanguaging; limittäiskieleily; limittäiskieleilyn tila; kielirepertuaari; kielelliset resurssit; media; Tornedalen; translanguaging; translanguaging space; language repertoire; linguistic resources; media

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV33.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jaana Kolu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290