”Valvotun vaihdon säännöt” -sarjakuvasopimus multimodaalisena genrenä asiakkaan ja työntekijän välistä toimintaa rakentamassa

Kirsi Günther, Outi Oja

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV33.01

Sosiaalihuollon asiakirjat ovat usein vaikeasti ymmärrettäviä niissä käytetyn kielen ja termien vuoksi. Yksi tapa tehdä asiakirjat lähestyttävimmiksi on muuttaa ne sarjakuvasopimuksiksi ja siten parantaa niiden ymmärrettävyyttä erityisesti niille asiakkaille, joilla on puutteellinen kielitaito tai jokin muu lukemisen vaikeus. Artikkelissa tutkitaan kriittisesti, miten multi modaalinen sarjakuvasopimus rakentaa toimintaa asiakkaan ja työntekijän välillä visuaalisten ja verbaalisten keinojen avulla. Aineistoa analysoidaan jaksoanalyysin avulla. Tulkinnassa käytetään systeemis-funktionaalisen teorian ja sarjakuvan narratologian käsitteitä. Tunnistimme asiakirjassa kolme jaksoa: 1) institutionaalinen toimintaympäristö ja toimijoiden toiminta, 2) valvotut vaihdot ja niiden käytännöt sekä 3) toimintojen sääntely ja toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Jaksot eroavat toisistaan tavoitteissaan, toimijoiden kuvaamisessa ja siinä, miten sanan ja kuvan liitto välittyy. Kuvan ja sanan vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten ja millaisia toimijuuksia ja toimintasuhteita vanhemmille, lapsille ja työntekijöille asiakirjassa tuotetaan. Analyysi osoittaa sen, että asiakirjan kääntäminen on prosessi, jossa tehdään valintoja niin visuaalisten kuin verbaalistenkin keinojen käytössä. Tehtyjä valintoja on tärkeä pohtia kriittisesti diskurssiyhteisössä.

How is agency produced through image and word in the multimodal ”The Rules of Supervised Exchange” comic contract?

Social service documents, such as ”The rules of supervised exchange”, can be difficult to understand because of the language and terms used in them. One way to make these documents more accessible is transforming them into comic contracts. Using a comic-style format, can help clients better understand the document and the associated agency of the worker and the client. Additionally, it can make communication by public authorities more accessible. Transforming social service documents involves visualization, i.e., including different types of visual elements in the document. Typically, comic contracts include characters and their interaction is visually displayed. Thus, comic contracts are multimodal texts that combine images and words in different ways. Examining comic contracts in social services is important for both clients and workers. Documents should be understandable and clear so that clients know what services are described in the documents, what are the clients’ rights, responsibilities, and obligations, and what is expected of them as actors.


Keywords


toisen kielen ymmärtäminen; sosiaalihuolto; toimijuus; sarjakuvasopimus; multimodaalinen genre; tekstianalyysi; jaksoanalyysi; understanding of a second language; social services; agency; comic contract; multimodal genre; text analysis; period analysis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV33.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Kirsi Günther, Outi Oja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290