Kirjaliku produtseerimisprotsessi uurimise võimalused programmi ScriptLog abil: juhtumiuuring

Olga Pastuhhova

Abstract


Artikkel keskendub kirjutamisprotsessi uurimise võimalustele, mida pakub keeletehnoloogiliste vahendite kiire areng. Klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetod on kirjutamisprotsessi fikseerimise viis, mis sai alguse kognitiivsest lähenemisest kirjutamisele ning seab tähelepanu keskmesse kirjutaja ning tema kognitiivsed võimed vastandatuna kirjutamise lõpptulemuse ehk produkti analüüsimisele. Artiklis tutvustatakse klaviatuuri klahvivajutuste salvestust muude kirjutamisprotsessi uurimist võimaldavate meetodite taustal ning ka varasemaid uurimistöid, milles seda meetodit on kasutatud. Samuti antakse ülevaade pilootuurimusest venekeelse eesti keelt C1-tasemel valdava üliõpilase kirjutamisprotsessi kohta eesti keeles kui teises keeles. Uurimismaterjali kogumisel on kasutatud arvutiprogrammi ScriptLog, mille abil on salvestatud kirjutaja tegevused teksti produtseerimise ajal. Kuigi informant on suuteline kirjutama C1-tasemele vastavat teksti, peegeldavad klahvivajutuste salvestuse ning retrospektiivse intervjuu andmed protsessi kognitiivset komplitseeritust: sujuvat tekstiloomet takistab sobivate leksikaalsete vahendite otsimine mõtte sõnastamisel ja edasiandmisel.

http://dx.doi.org/10.5128/LV21.08


Keywords


teise keele omandamine; kirjutamisprotsess; keeletehnoloogilised vahendid; klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetod; retrospektiivne intervjuu; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV21.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Olga Pastuhhova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290