Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä

Tuija Määttä

Abstract


Esittelemäni tutkimus on ensimmäinen osa ruotsinkielisten suomenoppijoiden paikallissijojen käytön tutkimustani. Tutkimuksessa kartoitan paikallissijojen yleisyyksiä ja erilaisia paikallissijojen käyttöjä. Aineistona on äidinkieleltään ruotsinkielisten suomenoppijoiden suomi vieraana kielenä -alkeiskurssilla kirjoittamia kirjallisia tuotoksia sisältävä Ruotsin osakorpus (43 496 sanetta), joka kuuluu Kansainvälisen oppijansuomen korpukseen. Digitaalisesta aineistosta on WordSmith Tools -ohjelmaan kuuluvalla Concord-työkalulla haettu kaikki aineiston sisältämät paikallissijaesiintymät (4 408 sanetta). Tutkimusmetodina on käytetty virheanalyysiä, ja tutkimus on luonteeltaan myös kontrastiivinen. Artikkelissa keskitytään suomenoppijoiden valitsemiin norminvastaisiin paikallisijojen käyttöihin, jotka ilmenevät paikallissijojen keskinäisenä sekoittumisena ja paikallissijojen käyttämisenä muiden sijamuotojen vastineina. Artikkelissa pohditaan, miten suomenoppija hahmottaa suunnan ja tilan käsitykset, kun oppijan lähtökieli ja opeteltava kohdekieli kuuluvat eri kielikuntiin.

http://dx.doi.org/10.5128/LV21.07


Keywords


oppijansuomi; korpuspohjainen tutkimus; paikallissijat; virheanalyysi; kontrastiivinen kielentutkimus; suomi; ruotsi

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV21.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Tuija Määttä

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290