Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi

Jarmo Harri Jantunen

Abstract


Katsauksessa esitellään Kansainvälinen oppijansuomen korpus eli ICLFI (International Corpus of Learner Finnish). Korpus on yksi kolmesta suomalaisesta oppijankielen tutkimusaineistosta, ja sitä on koottu Oulun yliopistossa viiden yliopiston yhteishankkeessa vuodesta 2007 lähtien. Aineisto on suomi vieraana kielenä -materiaalia, sillä siihen kerätään suomen kielen opiskelijoiden tuottamia tekstejä yli 20 ulkomaisesta yliopistosta opetushenkilökunnan avustuksella. Katsauksessa esitellään ICLFI:n rakenne, koostamisperiaatteet ja taustamuuttujat. Lisäksi käsitellään myös korpuksen annotointia ja taitotasojaottelun periaatteita. Katsaus esittelee myös korpustypologian, jonka avulla oppijankielen sähköisiä tutkimusaineistoja voidaan kuvata ja luokitella.

http://dx.doi.org/10.5128/LV21.04


Keywords


oppijankieli; korpus; korpustypologia; annotointi; taustamuuttujat

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV21.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Jarmo Harri Jantunen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290