Morfologinen limittyminen suomen ja viron kontaktissa

Helka Riionheimo

Abstract


Tässä artikkelissa tarkastellaan suomen ja viron kielten morfologista ja morfofonologista sekoittumista Viron inkerinsuomalaisilta kootussa haastatteluaineistossa. Kahden läheisen sukukielen välinen kontakti on poikkeus siitä oletuksesta, että taivutusmorfologia ei helposti siirry kontaktitilanteessa kielestä toiseen. Kun kontaktoivissa kielissä on monimuotoinen taivutusmorfologia ja kun kielet ovat rakenteellisesti riittävän samankaltaisia, kaksikielisillä puhujilla voi ilmetä runsaastikin morfologista interferenssiä. Morfologiset sekoittumat ovat kielten sulautumia, joissa suomen ja viron ainekset yhdistyvät samoissa sananmuodoissa. Sulautumia muodostuu spontaanisti puhetilanteiden aikana, ja niiden syntyminen on hyvin yksilöllistä. Kielet näyttävät sekoittuvan kahden mekanismin avulla: joko soveltamalla toisen kielen produktiivista taivutuskaavaa tai nojautumalla suomen ja viron välisiin äänteellisiin vastaavuuksiin.

http://dx.doi.org/10.5128/LV20.07


Keywords


morfologia; morfofonologia; kielikontakti; interferenssi; kaksikielisyys; sekoittuminen; inkerinsuomi; suomi; viro

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV20.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Helka Riionheimo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290