Suomalaiset näytelmät virolaiskriitikoiden silmin

Varja Arola

Abstract


Teatteritaiteelle ominaista on katoavuus - kun näytelmää ei enää esitetä, se lakkaa olemasta. Jäljelle jäävät kenties teksti ja rekvisiitta, muistot, tallenteet, kuvat ja kirjoitukset, mutta itse esitykset katoavat.

Osa tiedosta, joka muuten häviäisi esitysten mukana, säilyy teatteriarvosteluissa. Arvosteluja lukemalla ei tosin voi tutkia itse esityksiä, ei voi esimerkiksi päätellä ohjaajan pyrkimyksiä tai arvioida näyttelijöiden suorituksia, sillä arvostelut ovat subjektiivisia, yhden ihmisen senhetkisestä näkökulmasta kirjoitettuja tulkintoja esityksestä. Niiden sisältämää kuvausta, tulkintaa ja arviointia on usein mahdotonta erottaa toisistaan. Silti arvostelut omalla subjektiivisella tavallaan kirjoittavat historiaa: ne tallentavat kulttuurikeskustelua ja heijastavat aikakautensa asenteita ja makua.

Tässä artikkelissa tarkastelen, millaisia jälkiä suomalainen draama on jättänyt virolaiseen teatterikeskusteluun. Miten suomalaiset näytelmät on otettu vastaan Viron lehdistössä ja millä tavoin suomalais-virolaiset kulttuurisuhteet näkyvät arvosteluissa? Millaisia taustoja vasten näytelmiä on tulkittu? Onko draamatekstien suomalaisuudella merkitystä? 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.01


Full Text:

PDF

References


Arola, Varja 2004: Suomalaisen draaman vastaanotto Viron lehdistössä vuosina 1991-2001. Kontekstualisointi kritiikin keinona. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos.

Auchincloss, John W. 1985: See or Not to See: The Reviewer Can Help Us Decide. - Shakespeare Quarterly 36: 5, s. 571-573. Folger Shakespeare Library. Washington.

Carlson, Marvin 1989: Theatre Audiences and Reading of Performance. - Thomas Postlewait - Bruce A. - McConaiche (toim.), Interpreting the Theatrical Past. Essays in the Historiography of Performance, s. 82-98. Iowa City: University of Iowa Press.

Essiin, Martin 1981: A Search for Subjective Truth. - Paul Hernadi (toim.), What Is Criticism?, s. 199-211. Bloomington: Indiana University Press.

Harju, Hannu 2000: The Role of the Critic. The Function of Theatre Ciriticism as Applied to Newspaper Reviewing. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston teatteritieteen laitos.

Martin, Jacqueline - Sauter, Willmar 1995: Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Pavis, Patrice 1982: Languages of the Stage. Essays in the Semiology of the Theatre. New York: Performing Arts Journal Publications.

Sörbom, Göran 1983: Reviewing and its context. Söme aspects of reviewing as social activity. Forskningsprojektet Kritik oeh konst. Nr 3. Institutionen för estetik. Uppsala Universitetet.

Wardle, Irving 1992: Theatre Criticism. Routledge. London and New York.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Varja Arola

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290