Saaremaa ja Muhu murde esisilbi vokaalid

Ellen Niit

Abstract


Käesolevas uurimuses vaadeldakse põhjaeesti murrete hulka kuuluva saarte murde Saaremaa vokaale. Territoriaalselt suurima ja ka kõige tüüpilisema osa Saaremaast moodustavad Ida-Saaremaa murrakud, väga eripärane on Lääne-Saaremaa, mille hulka kuuluvad Kihelkonna, Mustjala murrak ja nn Sõrve murrakud Anseküla ja Jämaja (vt Pajusalu et al 2002; vt ka saarte murde murrakute kaarti). Saarte murde vokalismist on palju käsikirjalisi häälikuloolisi ülevaateid, mis põhinevad enamasti kõnematerjali kuuldelisel kirjeldusel. Hiiu murrakuid on uuritud ka eksperimentaalfoneetiliselt, muuhulgas on mõõdetud häälikute pikkust (Ariste 1939; Ariste 1941). 2005. aastal valmis Saaremaa vokaalide akustilis-foneetiline uuring, mille esimesed tulemused on avaldatud ajakirjas Linguistica Uralica (Niit 2005). 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV17.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ellen Niit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290