Kirjutamiskursuse tekstid, nende lähtekohad ja terviklikkus

Kersti Lepajõe

Abstract


Käesoleva artikli taustaks on olnud huvi selle vastu, kuidas eesti õpilased kirjutavad oma tekste. Olen varem riigikirjandite põhjal analüüsinud eesti õpilaste kirjutatud tekstide struktuuri (Lepajõe 2002). Töötades eesti keele lektorina Helsingi ülikoolis, on olnud huvitav jälgida, kuidas kirjutavad tekste soome üliõpilased ja kas võõrkeelse teksti kirjutamisel tekib neil lisaprobleeme, ja kui, siis missugused need on. Seetõttu on siin vaatluse alla võetud soomlaste kirjutatud eestikeelsed tekstid ja keskendutud nendes peamiselt ühele probleemivaldkonnale – tekstisidususele ja teksti infostruktuurile. Eeldan, et soome keele sõnajärg mõjutab üliõpilasi eesti keeles kirjutamisel ja avaldab mõju ka teksti infostruktuurile. 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV17.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Kersti Lepajõe

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290