Miten produktiivisen syntaksin indeksi palvelee toisen kielen tutkimusta

Minna Suni

Abstract


Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten produktiivisen syntaksin indeksi eli IPSyn toimii analysoitaessa suomea toisena kielenään oppivien lasten puhetta. Päähuomio on menetelmän käytettävyyden arvioinnissa sekä tutkimusprosessin ja sen tulosten erittelyssä. Produktiivisen syntaksin indeksi on varsinaisesti suunniteltu ensikielen kehityksen seurannan välineeksi, ja sen kehittelytyö ja toimintaperiaate on esitelty toisessa tämän julkaisun artikkelissa (Nieminen s. 69–83; ks. myös Nieminen & Torvelainen 2003). Nämä artikkelit muodostavatkin kokonaisuuden, jossa jälkimmäistä ei voisi olla ilman edellistä. 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV17.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Minna Suni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290