Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Liikmed  >  Uusi liikmeid
Uusi liikmeid
2015:

Riina Kasterpalu (Tartu Ülikool) – suuline keel, L2
Kristina Koppel (Eesti Keele Instituut) – (e-)leksikograafia, korpuslingvistika

2014:

Tilde Eesti OÜ (Tallinn) – masintõlge, terminibaasid, keeletehnoloogia, rööpkorpused (paralleelkorpused)
Kristiina Bernhardt (Tallinna Ülikool, praktilise eesti keele õpetaja) – teise keele omandamine
Halliki Põlda (Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, lingvistika doktorant) – tekstianalüüs, terminoloogia
Jekaterina Trainis (Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, lingvistika doktorant) – korpuslingvistika (statistilised meetodid keeleuurimises, diakroonia), keelekasutus ja -õpe
Halliki Põlda (Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, lingvistika doktorant) – tekstianalüüs, terminoloogia
Maarja Siiner (Lundi ülikool, järeldoktor 2013-2014; Tartu Ülikool, keelepoliitika teadur (0,3) 2014–2019; vabakutseline Skandinaavia keelte tõlk) – sotsiolingvistika, etnolingvistika, diskursuse analüüs, keele psühholoogia, Skandinaavia keeled

2013:

Eduard Odinets (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, elukestva õppe üksuse juht) – eesti keel teise keelena, teise keele omandamine, täiskasvanute keeleõpe
Valentina Tubin (Tartu Ülikool, slaavi filoloogia õppekorralduse spetsialist) – rakenduslingvistika mitmed valdkonnad
Reet Bender (Tartu Ülikool) – leksikograafia, sõnavaralugu
Helena Uleksin
(Tartu 2. Muusikakool, õpetaja) – terminoloogia
Maria Tuulik
(Eesti Keele Instituut) – leksikograafia
Ene Alas 
(Tallinna Ülikool, GRKKI, lektor) – testimine
Terje Loogus
(Tartu Ülikool, teadur (dr-kraad Mainzi ülikoolis), tõlketeaduse lektor) – tõlketeadus, terminoloogia, leksikograafia

2012:

Krista Liin (Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut, projektijuht) – keeletehnoloogia, süntaks, õppijakeel, ...
Mare Kitsnik (Tallinna Ülikool, lingvistika doktorant, vabakutseline koolitaja ja autor) – teise keele omandamine, keeleõpe, õppematerjalide koostamine, korpuslingvistika
Tiina Puolakainen (Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut, spetsialist) – eesti keele automaatne analüüs, keeletehnoloogia

2011:

Heidi Saar (Tallinna Ülikool, lingvistika doktorant, vabakutseline tõlkija) – tõlkimine
Sirje Kupp-Sazonov
 (Tartu Ülikooli Tõlkekeskus, konverentsitõlke assistent) – tõlkimine, võrdlev grammatika

2010:

Inna Adamson (Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut, lektor) – leksikaalne semantika, süntaks, tekstianalüüs, leksikograafia
Margit Maran (Tallinna Ülikool, keeletoimetaja, lingvistika doktorant) – terminoloogia, metafoorsed tähendusülekanded, sõnaloome
Kersti Lepajõe (Tartu Ülikool, eesti keele lektor) – tekstianalüüs
Anna Verschik (Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, professor) – sotsiolingvistika, kontaktlingvistika
Marja Vaba (Skype, tõlkekvaliteedijuht) – sotsiolingvistika, keelehoiakud, koolikopeerimine, korpused
Martin Ehala (Tartu Ülikool, professor) – (toetajaliige alates 2010)
Olga Gerassimenko (Tartu Ülikool, doktorant) – (toetajaliige alates 2010)

2009:


Kadri Muischnek (Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur) – arvutilingvistika
Heete Sahkai (Eesti Keele Instituut, teadur) – leksikograafia, arvutilingvistika
Maire Kebbinau (Integratsiooni Sihtasutus, keelekümblusprogrammi ekspert) – õppekirjandus, lastekirjandus
Siiri Pärkson (Tartu Ülikool, üldkeeleteaduse doktorant) – suuline keel, institutsionaalne kõne, dialoogsüsteemid, vestlusanalüüs
Anne Uusen (Tallinna Ülikool, kasvatusteaduste instituut, algõpetuse osakond, emakeeledidaktika dotsent) – keelelise suhtlemise osaoskuste valdamine ja õpetamine, (õpilaste) keelekasutus
Maret Annuk (TÜ Narva Kolledž, eesti keele erakorraline õpetaja, Narva 6. Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja) – keele omandamine, keele muutumine, sõnavara
Inga Mölder (Estnorlink OÜ, tõlkija/toimetaja) – tõlkimine, e-õpe, kultuuridevaheline kommunikatsioon
Ülle Türk (Tartu Ülikool, inglise filoloogia osakonna lektor; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, keelekeskuse keeletestija) – keeleoskuse mõõtmine, teise keele omandamine ja areng

2008:

Sirje Annik (TÜ Narva Kolledž, eesti keele assistent) – kognitiivne lingvistika, erialakeele õpetus, leksikaalne semantika
Mari Uusküla (Eesti Keele Instituut, võrdleva leksikoloogia vanemteadur) – sõnavara, korpuslingvistika, keele muutumine, keele omandamine, psühholingvistika
Kairi Tamuri (Eesti Keele Instituut, analüütik) – emotsioonide akustika, kõnesüntees
Kristiina Praakli (Tartu Ülikool, doktorant; TTÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetool) – kontaktlingvistika, sotsiolingvistika, meetodid
Helena Metslang (Tartu Ülikool, eesti keeleteaduse doktorant; Integratsiooni SA, projektijuht; TLÜ, eesti vahekeele korpus) – õppijakeel, korpused, erialakeele õpetus
Anni Oja (Tallinna Ülikool, lingvistika doktorant) – Tilde OÜ, tõlkija; Internetisuhtluse keel, keele muutumine, keele ja identiteedi seosed
Sirli Parm (Tartu Ülikool, üldkeeleteaduse doktorant) – TÜ eesti- ja üldkeeleteaduse instituudi spetsialist; leksikaalne semantika, keele omandamine, sh lapsekeele semantika


  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.