Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Liikmed
Liikmed

Juhatus (valitud 2013. a üldkoosolekul kolmeks aastaks: 2013–2016)
Kerge, Krista (Tallinna Ülikool, krista.kerge@tlu.ee)
Langemets, Margit – ühingu esimees (Eesti Keele Instituut, Tallinn, margit@eki.ee)
Pajusalu, Renate (Tartu Ülikool, Helsingi Ülikool, renate.pajusalu@ut.ee)
Sepper, Maria-Maren (Eesti Keele Instituut, Tallinn, maren@eki.ee)
Vider, Kadri (Eesti Keeleressursside Keskus, Tartu, kadri.vider@ut.ee

Liikmed
(seisuga 31. dets 2014: 79 liiget; 2014 uusi liikmeid 5, sh 1 juriidiline isik)

Adamson, Inna (2010)
Alas, Ene (2013)
Alp, Pilvi
Annik, Sirje (2008)
Annuk, Maret (2009)
Argus, Reili
Arold, Anne
Bender, Reet (2013)
Bernhardt, Kristiina (2014)
Frick, Maria Kristiina (2008)
Hausenberg, Anu-Reet
Hein, Kadri (2007)
Kahusk, Neeme
Kaivapalu, Annekatrin (2005)
Kallas, Jelena
Kasterpalu, Riina (2015)
Kebbinau, Maire (2009)
Kerge, Krista
Kilgi, Annika
Kitsnik, Mare (2012)
Koppel, Kristina (2015)
Kraut, Einar
Kupp-Sazonov, Sirje (2011)
Kuusk, Külli
Külmoja, Irina
Künstler, Aili
Küün, Elvira (2005)
Langemets, Margit
Lepajõe, Kersti (2010)
Lepasaar, Jane
Liin, Krista (2012)
Liiv, Suliko
Loogus, Terje (2013)
Maisla, Diana (2007)
Maran, Margit (2010)
Metslang, Helena (2008)
Metslang, Helle
Mihkla, Meelis (2007)
Muischnek, Kadri (2009)
Mäearu, Sirje
Mägi, Ruth (2005)
Mölder, Inga (2009)
Nemvalts, Peep
Odinets, Eduard (2013)
Oja, Anni (2008)
Orav, Heili
Paavo, Laine (2006)
Pajupuu, Hille
Pajusalu, Renate
Parm, Sirli (2008)
Pihlapuu, Marge (end Tavast)
Pool, Raili
Praakli, Kristiina (2008)
Puolakainen, Tiina (2012)
Põhjala, Priit (2006)
Põlda, Halliki (2014)
Päll, Peeter
Pärkson, Siiri (2009)
Raadik, Maire
Raeste, Eve (2006)
Rannut, Mart
Ristikivi, Merike
Rääts (Silk), Anni
Saar, Heidi (2011)
Sahkai, Heete (2009)
Salasoo, Tiiu-Ann (2007)
Sepper, Maria-Maren
Siiner, Maarja (2014)
Skopinskaja, Liljana (2005)
Strohmann, Ellen (2008)
Sutrop, Urmas
Sõrmus, Elle (2004)
Štšadneva, Valentina (2006)
Zabrodskaja, Anastassia (2005)
Tamuri, Kairi (2008)
Tavast, Arvi (2007)
Teiss, Kristiina (2005)
Tenjes, Silvi
Tiits, Mai (2005)
Tilde Eesti OÜ (2014)
Trainis, Jekaterina (2014)
Tubin, Valentina (2013)
Tuulik, Maria (2013)
Türk, Ülle (2009)
Uleksin, Helena (2013)
Uusen, Anne (2009)
Uusküla, Mari (2008)
Vaba, Marja (2010)
Vainik, Ene (2006)
Valdre, Andres
Vanem, Lilian (2005)
Vare, Silvi
Veldi, Enn
Verschik, Anna (2010)
Vider, Kadri
Viks, Ülle
Võhandu, Leo
Õim, Haldur (2005)
Õispuu, Jaan

Toetajaliikmed:
Ehala, Martin (toetajaliige al 2010)
Gerassimenko, Olga (toetajaliige al 2010)
Valge, Jüri (toetajaliige al 2004)
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.