Teadmine eesti ja vene maailmapildis: vene знать – eesti teadma, tundma, oskama

Larissa Degel

Abstract


TEADMA on inimese intellektuaalse maailma olulisi mõisteid, mida väljendava sõna semantika võib tuua välja olulisi jooni inimese intellektuaalse maailma ülesehituses. Seletussõnaraamatutes esitatud tähenduste kõrvutamine ja tekstikorpuste lausete analüüs näitavad, et vene sõna kätkeb endas nii teadlikkust kui ka emotsionaalset tundmist ja oskust. Eesti keel teeb vahet teadlikkuse-informeerituse, oskuse ja emotsionaalse värvinguga tundmise vahel. Uurimus vastab küsimustele, mis kipuvad tekkima eesti keelt õppivatel venelastel.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.01

Keywords


mentaalsed predikaadid; semantiline primitiiv; sõnatähendus; polüseemia; objekt; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Larissa Degel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563