Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist

Ene Vainik

Abstract


Artikli eesmärgiks on esile tuua, milliste inimloomusest tulenevate tõsiasjadega peaks arvestama, kui on plaanis hakata sünteeskõnele emotsioone matkivat prosoodiat lisama. Sel eesmärgil on kokku koondatud lähenemised erinevatest inimest puudutavates teadusharudest nagu neuroloogia, kirjandusteadus, sotsiaalpsühholoogia, filosoofia jne. Eri perspektiividena käsitletakse kuulaja, teksti peategelase, autori ja lugeja emotsioonide kujunemist. Seejärel kirjeldatakse, kuidas lisab vokaalseid emotsioone inimesest ettelugeja ning kuidas lähenetakse teksti ja emotsioonide vahekorrale afektirehkenduse valdkonnas. Artikli lõpuosas esitatakse visioon keskmise lugeja emotsionaalset reageeringut jäljendavast virtuaalsest Emonculus’est kui võimalikust tulevikuperspektiivist emotsionaalse prosoodia lisamisel sünteeskõnele.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.21


Keywords


kirjalik tekst; sünteeskõne; emotsioonid; afektirehkendus; perspektiivide mitmekesisus; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Altrov, Rene 2007. Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keele tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evalvatsioon viha näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Altrov, Rene 2008. Eesti emotsionaalse kõne korpus: teoreetilised toetuspunktid. – Keel ja Kirjandus, 4, 261–272.

Altrov, Rene; Pajupuu, Hille 2012. Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical base and implementation. The 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals (ES3), Istanbul. (Toim.) Devillers, L.; Schuller, B.; Batliner, A.; Rosso, P.; Douglas-Cowie, E.; Cowie, R.;Pelachaud, C. Istanbul, 50 - 53.

Altrov, Rene; Pajupuu, Hille; Pajupuu, Jaan; Tamuri, Kairi 2012. Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid. – Ettekanne riikliku programmi “Eesti keeletehnoloogia 2011–2017” konverentsil 2.–3. oktoobril Tartus, AHHAA keskuses. http://www.keeletehnoloogia.ee/konverentsid/ekt-esimene-konverents/EKT1.pdf (3.9.2013).

Baron-Cohen, Simon 2003. The Essential Difference: Men, Women And The Extreme Male Brain. Penguin/Basic Books.

Bednarek, Monika 2008. Emotion Talk Across Corpora. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan. http://dx.doi.org/10.1057/9780230285712

Caffi, Claudia; Janney, Richard W. 1994. Towards a pragmatics of emotive communication. – Journal of Pragmatics, 22 (3–4), 325–373. http://dx.doi.org/10.1016/0378-2166(94)90115-5

Conrad, Susan; Biber, Douglas 2000. Adverbial marking of stance in speech and writing. – Susan Hunston, Geoffrey Thompson (Eds.). Evaluation In Text. Oxford: Oxford University Press, 56–73.

Currie, Gregory 1998. Realism of character and the value of fiction. – Jerrold Levinson (Ed.). Aesthetics And Ethics: Essays At The Intersection. Cambridge: Cambridge University Press, 161–181.

de Waal, Frans 2009. The Age Of Empathy. Harmony Books.

de Vega, Manuel; Inmaculada, Leon; Diaz, Jose M. 1996. The representation of changing emotions in reading comprehension. – Cognition and Emotion, 10 (3), 303–321. http://dx.doi.org/10.1080/026999396380268

Gernsbacher, Morton A.; Robertson, Rachel W. 1992. Knowledge activation versus sentence mapping when representing fictional characters’ emotional states. – Language and Cognitive Processes, 7 (3–4), 353–371. http://dx.doi.org/10.1080/01690969208409391

Gerrig, Richard J. 1993. Experiencing Narrative Worlds: On The Psychological Activities Of Reading. New Haven, CT, London: Yale University Press.

Gygax, Pascal; Oakhill, Jane; Garnham, Alan 2003. The representation of characters' emotional responses: Do readers infer specific emotions? – Cognition and Emotion, 17 (3), 413–428. http://dx.doi.org/10.1080/02699930244000048

Kahneman, Daniel 2011. Thinking, Fast And Slow. London: Allen Lane.

Karlgren, Jussi; Sahlgren, Magnus; Olsson, Fredrik; Espinoza, Fredrik; Hamfors, Ola 2012. Usefulness of sentiment analysis. – Ricardo Baeza-Yates (Ed.). ECIR 2012, LNCS 7224. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 426–435.

Keen, Suzanne 2006. A theory of narrative empathy. – Narrative, 14 (3), 207–236. http://dx.doi.org/10.1353/nar.2006.0015

Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kalvik, Mari-Liis; Kiissel, Indrek; Sirts, Risto; Tamuri, Kairi 2012. Estonian speech synthesis: Applications and challenges. – Andrej Kibrik (Ed.). Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference "Dialogue". Moskva: РГГУ, 443–453.

Molinari, Carlos; Burin, Débora; Saux, Gastón; Barreyro, Juan P.; Irrazabal, Natalia; Bechis, María S.; Aníbal, Duarte; Verónica, Ramenzoni 2009. Fictional characters’ emotional state representation: What is its degree of specificity? – Psicothema, 21 (1), 9–14.

Montag, Christiane; Gallinat, Jürgen; Heinz, Andreas 2008. Theodor Lipps and the Concept of Empathy: 1851–1914. – American Journal of Psychiatry, 165 (10), 1261. http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.07081283

Myyry, Liisa; Helkama, Klaus 2007. Socio-cognitive conflict, emotions and complexity of thought in real-life morality. – Scandinavian Journal of Psychology, 48 (3), 247–259. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00579.x

Osgood, Charles E.; Suci, George J.; Tannenbaum, Percy H. 1975 [1957]. The Measurement of Meaning. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.

Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Altrov, Rene 2012. Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: preliminary remarks. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 171–184. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.11

Paulmann Silke; Ott, Derek; Kotz, Sonja A. 2011. Emotional speech perception unfolding in time: The role of the basal ganglia. – PLoS ONE, 6 (3), e17694. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0017694

Pell, Mark D.; Jaywant, Abishek; Monetta, Laura; Kotz, Sonja A. 2011. Emotional speech processing: Disentangling the effects of prosody and semantic cues. – Cognition and Emotion, 25 (5), 834–853. http://dx.doi.org/10.1080/02699931.2010.516915

Reilley, Judy; Seibert, Laura 2003. Language and emotion. – Richard J. Davidson, Klaus R. Scherer, Hill H. Goldsmith (Eds.). Handbook of Affective Sciences. Oxford University Press, 535–559.

Rimmon-Kenan, Shlomith 2002. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London, New York: Routledge.

Sklar, Howard 2009. Believable fictions: On the nature of emotional responses to fictional characters. – Helsinki English Studies 5. Electronic Journal. http://blogs.helsinki.fi/hes-eng/volumes/volume-5/ (4.9.2013).

Sutrop, Margit 1999. Sympathy, imagination, and the readers’ emotional response to fiction. – Jürgen Schlaeger (Ed.). Representations of Emotions. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 29–42.

Tamuri, Kairi 2013. Emotsioonide akustika ja nende mudeldamine. – Ettekanne Keeleteaduse, Filosoofia ja Semiootika Doktorikooli (KFSDK) sügisseminaril “Kõnetehnoloogiast filoloogile”, 13.9.2013. https://dl.dropboxusercontent.com/u/33219645/Sangaste%202013/Kairi%20Tamuri_2013.pdf (6.1.2014).

Ungerer, Friedrich 1997. Emotions and emotional language in English and German news stories. – S. Niemeier, R. Dirven (Eds.). The Language of Emotions. Conceptualization, Expression, and Theoretical Foundation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 307–329.

Vainik, Ene 2002. Emotions, emotion terms and emotion concepts in an Estonian folk model. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 6 (4), 322–341.

Vainik, Ene 2010. Kuidas õpetada kõnesüntesaatorile empaatiat? Emotsiooni automaatse tuvastuse võimalustest eestikeelses kirjalikus lauses sisalduva info põhjal. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 327–347. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.20

Vainik, Ene 2012a. Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata. – Keel ja Kirjandus, 8–9, 644–657.

Vainik, Ene 2012b. Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone? – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 257–274. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.17

Vogt, Thurid; Andre, Elisabeth; Wagner, Johannes 2008. Automatic recognition of emotions from speech: A review of the literature and recommendations for practical realisation. – Christian Peter, Russell Beale (Eds.). Affect and Emotion in Human-Computer Interaction, LNCS 4868. Heidelberg: Springer, 75–91.

Walton, Kendall 1990. Mimesis As Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Cambridge, MA: Harvard University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Ene Vainik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563