Küsimused eesti lapsele suunatud kõnes leedu ja vene keele taustal

Helen Kõrgesaar

Abstract


Eesti hoidjakeele uurimine on valdkond, millega on põhjalikumalt tegelema hakatud alles viimasel kümnendil, seetõttu leidub hoidjakeele tasandeid, mille kohta info on napp või puudub üldse. Siinne artikkel annab esmalt ülevaate uurimusest, mis vaatleb eesti hoidjakeeles kasutatavaid küsilausungeid teiste keelte (vene, leedu, aga ka prantsuse ja Austria saksa) taustal. Seejärel kirjeldatakse kaht tulemusi täpsustavat kontrolluuringut. Artiklist selgub ka, kuidas jagunevad küsilausungid eesti, vene ja leedu hoidjakeeles nende positsioonist, pragmaatilisest rollist, funktsioonist ja struktuurist lähtuvalt.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.12


Keywords


keeleomandamine; pragmaatika; eesti keel; vene keel; leedu keel

Full Text:

PDF

References


Argus, Reili 2003. Lastekeelest ja selle uurimisest. – Oma Keel, 1, 26–32.

Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista 2009 Küsimused eestikeelses infodialoogis I: küsimuste vorm. – Keel ja Kirjandus, 5, 341–359.

Hennoste, Tiit; Andriela Rääbis; Kirsi Laanesoo 2013. Küsimused eestikeelses infodialoogis II: küsimused ja tegevused. – Keel ja Kirjandus, 1, 7–28.

Kazakovskaja, Viktoria; Balčiūnienė, Ingrida 2011. Ossobennosti retši vzroslovo, obraššennoi k rebjonku: voprossitelnõje repliki v russkom i litovskom jazõkah. – Isljedovanija po slavjanskim jazõkam, 16 (1), 259–292.

Kazakovskaja, Viktoria; Balčiūnienė, Ingrida 2012a. Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions? – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 69–89. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.05

Kazakovskaja, Viktoria; Balčiūnienė, Ingrida 2012b. Interrogatives in Russian and Lithuanian child-directed speech: Do we communicate with our children in the same way? – Journal of Baltic Studies, 43 (2), 197–218

Kazakovskaja, Viktoria; Balčiūnienė, Ingrida; Kõrgesaar, Helen 2012. Conversational strategy in early childhood: Insights into Estonian, Lithuanian and Russian child-directed speech. – Ettekanne 16.–18.05.2012 Tallinna Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Keeleteaduse päevad 2012”.

Kilani-Schoch, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Korecky-Kröll, Katharina; Laaha, Sabine; Dressler, Wolfgang U. 2009. On the role of pragmatics in child-directed speech for the acquisition of verb morphology. – Journal of Pragmatics, 41 (2), 219–239. http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2008.10.001

Kõrgesaar, Helen 2007. Lapsele suunatud kõne võrdlus lapse ja täiskasvanule suunatud keelekasutusega. Seminaritöö. Käsikiri Tallinna Ülikoolis.

Metslang, Helle 1981. Küsilause eesti keeles. [Interrogative sentence in Estonian.] Tallinn: Valgus.

Metslang, Helle 2013. “Kes palju küsib, saab targemaks.” Küsimusest ja selle keelelisest vormist. [“Who asks a lot, can be smarter.” Question and its linguistic form.] – Oma Keel, 2, 5–12.

Mägiste, Julius 1924. Paar sõna lastekeelest. – Eesti keel, 1, 1–9.

Pajusalu, Karl 2001. Baby Talk as a Sophisticated Register: A Phonological Analysis of South Estonian. – Psychology of Language and Communication, 5 (2), 81–92.

Tulviste, Tiia 2000. Socialization at meals: A comparison of American and Estonian mother-adolescent interaction. – Journal of Cross-Cultural Psychology, 31 (5), 537–556. http://dx.doi.org/10.1177/0022022100031005001

Tulviste, Tiia; Kants, Luule 2001. Conversational styles of mothers with different value priorities: Comparing Estonian mothers in Estonia and Sweden. – European Journal of Psychology of Education, 16 (2), 223–231. http://dx.doi.org/10.1007/BF03173027

Tulviste, Tiia; Mizera, Luule 2002. Eesti emad, Rootsi lapsed: võrdlev uurimus sotsialisatsioonist eesti, rootsi ja soome üks- ja kakskultuurilistes kodudes. – Aune Valk (Toim.). Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus, 143–155.

Tulviste, Tiia; Mizera, Luule; De Geer, Boel; Tryggvason, Marja-Terttu 2002. Regulatory comments as tools of family socialization: A comparison of Estonian, Swedish and Finnish mealtime interaction. – Language in Society, 31 (5), 655–678. http://dx.doi.org/10.1017/S0047404502315045
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Helen Kõrgesaar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563