Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Uudised
"Rahvuskeeled teaduses ja kƵrghariduses" (29.–30.08) ja terminoloogia Ć¼marlaud (31.08)
26.08.2011 // Rahvusvaheline teaduskeelte konverents

RAHVUSKEELED TEADUSES JA KÕRGHARIDUSES

Tallinna Ülikool, Tallinna saal (M-218), 29.–30.8.2011


Euroopa Liit pürib säilitama ja arendama keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Eesti keele
arengukava eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkooli lõpetajate väga hea
eesti keele oskus, vältida mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.
Konverentsil arutletakse praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas
saavutada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte
vahel ning vahetatakse kogemusi eri rahvuskeelte seisundist teaduskeelena üleilmastuvas
maailmas. Käsitletavaid keeli on poolteistkümmend, sh hiina, jaapani, katalaani.

Põhiettekanded: Prof Kirsti Siitonen, Turu ülikool, Soome
Dr Jolanta Zabarskaite, Leedu Keele Instituut, Leedu

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, töötavad tõlgid.
NB! Kuulata ja kaasa mõtelda saab tasuta.

Konverentsi kava ja teesid

TLÜ Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10)
näitus „Eesti keel teaduses ja kõrghariduses“

avamine 29. augustil kl 18.15
esitletakse kogumikku „Eesti teaduskeel ja terminikorrastus“

Terminoloogia ümarlaud
RAALINDUSE JA SIDETEHNIKA EESTI OSKUSSÕNAD

Riho Pätsi auditoorium (M-213), 31.8.2011 kl 10.00–12.45

Nii tehnika kui tarkvara areng on väga kiire ja puudutab erialast olenemata kõiki.
Ümarlaudkonnas arutavad eriala asjatundjad ülikoolidest ja mujalt senise terminiloome
õnnestumisi-ebaõnnestumisi, standardite olukorda ja kasutatavust ning tulevikupürgimusi.
Võrdluseks pakub ülevaate hollandikeelsete terminite olukorrast Jan Roukens.

Kõikide erialade teadlased ja üliõpilased on oodatud!

Ümarlaua kava

Täpsem teave ja registreerumine http://www.tlu.ee/nataclangest
e-post: nataclang@tlu.ee In English: http://www.tlu.ee/nataclang

Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning ümarlauda riiklik
terminoloogiaprogramm.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudiga

  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.