Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Uurimusi folkloori lühivormidest
Autor, ilmumisaasta:2003
Sarja andmed, trükiandmed:Reetor 1. Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. Tartu, 2003
Kommentaare- sisaldab 3 uurimust: 1) Baran, Anneli. Fraseoloogilise materjali analüüsivõimalustest. 2) Krikmann, Arvo. Kaasaegse metafooriteooria panus parömioloogiasse. 3) Sarv, Mari. Lühivormide heakõlalisuse ehituslikest eeldustest.
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.