Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Lühike sissejuhatus eesti keelde (1732)
Autor, ilmumisaasta:2006. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi ja Kristiina Ross
Sarja andmed, trükiandmed:Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kommentaare- Jüri pastori Anton Thor Helle "Kurtzgefasste Amweisung Zur Ehstnischen Sprache" (1732);
- sisaldab: (Thor Helle kirja pandud)  eesti kirjakeele grammatika, (Vestringi käsikirjal põhinev) eesti-saksa sõnastik ja (erinevate pastorite poolt kokku pandud) rahvakeelsete tekstinäidetega lisad
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.