Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Theories of lexical semantics
Autor, ilmumisaasta:Geeraerts, Dirk 2010
Sarja andmed, trükiandmed:Oxford University Press
Kommentaare- põhjalik ülevaade lingvistika, sh sõnasemantika (leksikaalsemantika) peamistest uurimissuundadest;
- keskendub viiele peamisele traditsioonile: 1) ajaloolis-filoloogiline semantika, 2) strukturaalne semantika, 3) generatiivne semantika, 4) neostrukturaalne semantika ja 5) kognitiivne semantika
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.