Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Franz Dornseiff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
Autor, ilmumisaasta:2004
Sarja andmed, trükiandmed:8., völlig neu bearbeitete und mit einem vollständigen alphabetischen Zugriffsregister versehene Auflage von Uwe Quasthoff. Berlin, New York: Walter de Gruyter
Kommentaare- 1. trükk 1934 (seejärel 1940, 1943, 1954, 1959, 1965, 7. trükk 1970);
- sh Herbert Wiegandi ajaloolis-leksikograafiline sissejuhatus (lk 9-91), register (lk 92-102), leksikograafia ja onomasioloogia bibliograafia (lk 103-192)
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.