Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Eesti keele seletav sõnaraamat I–VI
Autor, ilmumisaasta:Langemets, Margit; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Veskis, Leidi; Viks, Ülle; Voll, Piret (toim.) 2009
Sarja andmed, trükiandmed:"Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kommentaare- 1. trükk:
"Eesti kirjakeele seletussõnaraamat" (1988–2007). Ilmunud 26 vihikuna. Peatoimetajad: Rudolf Karelson, Valve Kullus (Põlma), Erich Raiet, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis
Asukoht EKIs:407
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.