Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Basic colur terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: myths and facts
Autor, ilmumisaasta:Uusküla, Mari 2008
Sarja andmed, trükiandmed:Dissertationes lingusiticae universitatis Tartuensis. Tartu University Press
Kommentaare- plk eesti k "Põhivärvinimed soome-ugri ja slaavi keeltes: müüdid ja faktid"; - artikliväitekiri (koos eestikeelse sisukokkuvõttega)
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.