Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:The World Atlas of Language Structures
Autor, ilmumisaasta:Haspelmath, M.; Dryer, M.; Gil, D.; Comrie, B. (eds.) 2005
Sarja andmed, trükiandmed:New York: Oxford University Press
Kommentaare- tekstid ja kaardid (fonoloogia, morfoloogia, noomeni/verbi kategooriad, sõnajärg, liht- ja liitlaused, sõnavara, viipekeeled)
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.