Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Eesti keele lihtlausete tüübid
Autor, ilmumisaasta:Rätsep, Huno 1978
Sarja andmed, trükiandmed:Emakeele Seltsi toimetised 12. Tallinn: Valgus
Kommentaare(Mati Erelt 1998. Rätsepa lausemallidest. - Pühendusteos H. Rätsepale .. lk 2-3:) - tüübilt sõnasüntaks, kirjeldab pigem sõnade süntaktilisi omadusi kui lauseid; - ümber pööratud rektsioonisõnastik (rektsioonisõnastikus on märksõnadeks verbid ja kirjeteks mallid, Rätsepal vastupidi)
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.