Author Details

Sirel, Raul, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

  • Vol 7 (2011) - Articles
    Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile
    Abstract  PDF
  • Vol 9 (2013) - Articles
    Meetodeid tekstide leksikaalsete ja grammatiliste erinevuste tuvastamiseks meditsiiniliste tarbetekstide näitel
    Abstract  PDF