Kakskeelsete leksikonide genereerimine paralleelkorpuse baasil

Kaarel Veskis

Abstract


Paralleelkorpustel ja võrreldavatel korpustel on lisaks erinevate keelte või keelevariantide kontrastiivuuringutele ka mitmeid teisi kasutusvõimalusi nii teoorias kui praktikas, mitmeid neist võimalustest ollakse alles avastamas. Üks huvitavamaid suundi on sõnastike koostamine või täiendamine tõlkevastete ekstraheerimise läbi. Püüan järgnevalt anda ülevaate senisest tööst selles valdkonnas, pidades silmas eesti keelt puudutavate praktiliste rakenduste väljatöötamise võimalust tulevikus. Samuti kirjeldan katseid esialgse lahendusena kasutada inglise-eesti ja eesti-inglise erialasõnastiku lähtematerjali genereerimiseks väheseid keeleressursse (lisaks paralleelkorpusele) vajavat vabavarana saadaval olevat tarkvara.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.23

Keywords


korpuslingvistika; arvutisõnastikud; kakskeelne leksikograafia; keeletöötlus; oskussõnastikud; eesti keel; inglise keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Kaarel Veskis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563