Emotsioonisõnad töises keskkonnas – millest kõnelevad loetelukatsete tulemused?

Ene Vainik

Abstract


Artiklis võrreldakse emotsioonisõnade esiletulekut 2001. aastal läbi viidud loetelukatsetes tööl ja mujal. Hetketunnete ja emotsioonidega seotud tegusõnade loetelukatsete tulemuste semantilise analüüsi põhjal osutus, et katse läbiviimise koht on mõningal määral mõjutanud emotsioonisõnade meenumist, seda eriti konkreetsete emotsioonide ja emotsioonidega assotsiatiivselt seotud sõnavara osas. Hetketundeid loetlevad sõnad olid töises keskkonnas hinnangult vastuolulisemad kui mujal, tegusõnade puhul tuli tööl esile arvukam verbaalset suhtlust ja eriti hinnangulist suhtlemist kirjeldav sõnarühm. Võimalik, et töises keskkonnas kanaliseeruvad emotsioonid hinnangulisse suhtlusse, millega taasluuakse ja hoitakse alal sellele keskkonnale omast hierarhilist suhtemudelit.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.22

Keywords


antropoloogiline lingvistika; semantika; pragmaatika; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Ene Vainik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563