Ladina keelest pärit terminite polüseemia ja sünonüümia eesti õiguskeeles

Merike Ristikivi

Abstract


Artikkel käsitleb ladina keelest pärit õigusterminite polüseemia ja sünonüümia probleeme. Alusmaterjalina on kasutatud “Ladina-eesti õigussõnastiku” (2005) ainest. Ehkki Euroopa õigusmõtlemine baseerub ühisel Rooma õiguse pärandil ning sellest võrsunud terminid on õigussüsteemides juurdunud, esinevad ladina terminid juriidilistes materjalides sageli erinevas tähenduses, kusjuures erinevused on ka õigussüsteemide ja õigusperekondade terminite vahel. Samuti võib leida sama mõiste tähistajana mitu erinevat terminit. Artikkel analüüsib, millistel juhtudel on polüseemia ja sünonüümia ladina õigusterminoloogias taunitavad, missugustel aga mõistlikud ja otstarbekad.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.17

Keywords


̃õiguskeel; terminoloogia; terminisõnastikud; leksikaalne semantika; keelekontaktid; polüseemia; sünonüümia; ladina keel; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Merike Ristikivi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563