Keeleõppijate vältimisstrateegiatest eesti keele täis- ja osasihitise näitel

Raili Pool

Abstract


Artiklis antakse ülevaade keeleõppijate poolt ebakindluse korral rakendatava vältimise olemusest, põhjustest ja liikidest ning tutvustatakse uurimust, mille eesmärgiks on välja selgitada eesti keele täis- ja osasihitise eristuse vältimise võimalused ja avaldumisvormid. Informantideks on vene emakeelega eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilased (kaks keeleoskuselt eri tasemel rühma), keeleaines on kogutud vabast suulisest ja kirjalikust keelekasutusest ning testülesannetest, võrdlusmaterjalina kasutatakse emakeelekõnelejate andmeid. Õppijate vaba keelekasutuse materjali põhjal vaadeldakse eelkõige täissihitise vältimise võimalusi (osasihitise ületarvitus tingib täissihitise alatarvituse, mis on käsitletav vältimisena), testülesanded võimaldavad jälgida ka sihitise täielikku vältimist ning selle seost õppijate keeleoskuse tasemega.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.16

Keywords


keeleõpe; teise keele omandamine; teise keele kõneleja; emakeelekõneleja; vältimine; objektikäänded; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Raili Pool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563