Rohkem kui sõnad

Jaakko Lehtonen

Abstract


Artikkel julgustab rakenduslingviste lisama verbaalse keele uurimise paradigmasse visuaalse keele mudelid ja teooriad, kaasama visuaalset kompetentsi, visuaalse kirjaoskuse ja ladususe küsimusi diskussiooni lingvistilise kompetentsi, kirjaoskuse, ladususe jms üle. Kommunikatsiooni visuaalseid elemente kohtab kõige enam reklaamikontekstis. Arvatakse, et reklaamide visuaalsed kujutised (visuaalid) parandavad suhtumist brändi ning mõjutavad positiivselt käitumiskavatsusi. Artiklis käsitletakse visuaalide mõningaid aspekte keele ja kommunikatsiooni vaatenurgast ning antakse lühiülevaade neuroökonoomika neist tulemustest, mis on saadud magnetresonantsuuringute (Magnetic Resonance Imaging ehk MRI) toel.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.14

Keywords


kirjaoskus; reklaam; veenmine; visuaalne keel; visuaal; MRI

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Jaakko Lehtonen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563